Takao - Shiroyama - Kagenobuyama - Jinbayama - Kobutu pass - Sagamiko 27 km, 17 February 2012

Return to Home

Return to Home