Tokyo - Toyama 530 km, 29 April - 8 May 2011
Through South Alps - Central Alps - North Alps

Return to Home

Video

Tokyo - Otsuki 93 km, 29 April

Tokyo Imperial Palace - Shibuya - Tama River - Hashimoto - Sagamiko - Uenohara - Otsuki

Otsuki - Nirasaki 80km, 30 April
Otsuki - Sasago Pass (1096m) - Koshu - Isawa Spa - Kofu - Nirasaki

Nirasaki-Nyukasayama 43 km, 1 May
Nirasaki - Anayama - Koshukaido - Kobuchizawa - Fujimi - Nyukasayama Pass (1815m)

Nyukasayama - Ina 48km, 2 May
Mont Nyukasayama (1955m) - Komyo Temple - Takato - Mitsumine river - Ina

Ina - Nagawa 44 km, 3 May
Ina - Rice Road (Edo period) - Gonbe Pass (1540m) - Naraijuku - Torii Pass (1208m) -
Yabuhara - Sakai Pass (1480m) - Shinshu Nomugi - Nagawa

Nagawa - Shirahone 43 km, 4 May
Nagawa - Norikura Forest Road - Shirakaba Pass (1624m) - Norikura Heights -
Miharru Pass (1800m) Shirahone Spa

Shirahone - Hirayu 31 km, 5 May
Kamikochi Ancient Road - Azusawa River - Nakanoyu - Abo Tunnel - Hirayu

Hirayu - Yamanomura 56 km, 6 May
Hirayu - Tochio Spa - Shin Hotaka - Takaracho - Yamabuki Pass - Yamanomura

Yamanomura - Nirehara 40km, 7 May
Yamanomura - Oku Hida - Kamioka - Jinzu river - Nirehara

Return to Home